Ekokraft är ett projekt som startats av gotländska ekoodlare.

Projektet syftar till att i sockerfabrikens lokaler framställa ett ekologiskt foder  i pelletsform.
Underlag till produktionen är vallväxter som efter skörd och ensilering 
processas till pellets i den gamla betforanläggningen.

Med detta system kan odlare utan djur anlägga vallar och sälja vallskörden 
medan projektägarna i sin tur säljer ekologiska pellets.

Köpare kan förutom kött- och mjölkproducenter vara djurägare till olika sällskapsdjur
och ev. fodertillverkare för fjäderfä.

Flera andra användningsområden håller på att undersökas.
Projektet är uppdelat i 3 delar:
Förprojektering, Provproduktion, och Fulldrift med rådgivning, rekrytering av odlare mm.
Del 1 och två är genomförda.
G.E.O. är projektledare till Förprojekteringen.

O.B.S För att kunna se den här filmen behöver du ett
Licensierat windows som är uppdaterat med mediaspelare 11.

 

Kontaktpersoner Ekokraft

Tel: 0498 50900 
Lars Persson lars.persson@sorenssen.se
Anders Stumle anders@halnergard.se     
Arvid Mickelåker arvid@ge-odlare.se